Blog: Šta mi želimo od Evrope?

Blog, Pregovori sa EU

U predgovoru knjige filozofa Slavoja Žižeka i Srećka Horvata Šta Evropa želi? slikovito se kaže kako je Hrvatska postala članica Unije poslije ponoći, te stigla na zabavu kada su svi gosti već bili pijani. Ostalim zemljama, prvenstveno…→

Javna debata o poglavljima 23 i 24

Pregovori sa EU

Koordinatorka istraživanja, Jovana Marović, učestovala je na javnoj debati povodom dvije godine od usvajanja akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Debatu pod nazivom „Akcioni planovi za 23 i 24 poglavlje: gdje smo nakon dvije…→

Trening: Skrining poglavlja 23

Pregovori sa EU

Druga radionica makedonske Mreže 23 održana je od 11. do 14. decembra ove godine u Strugi, Makedonija, a naša Dina Bajramspahić podijelila je iskustvo civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju pristupnih pregovora u poglavlju…→