Farsa u Skupštini

Odgovorne javne finansije

Odbor podržao Jelića, a sakrio dokumentaciju kandidata Nakon što se skoro sedam godina čekalo na imenovanje nedostajućeg člana Senata, danas su članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u saglasju i bez predstavnika opozicije, predložili…→