Saopštenje: Plan osuđen na neuspjeh

Odgovorne javne finansije

 Komentar na Vladin Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije Vlada je ispunila obećanje i na jučerašnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije. Iako je pohvalno da se Vlada na…→

RSE: “Nalazi revizora ostaju mrtvo slovo”

Odgovorne javne finansije

Na sljedećoj adresi možete pročitati članak Radia Slobodna Evropa o uticaju državne revizije u Crnoj Gori, pod nazivom ”Nalazi revizora ostaju mrtvo slovo”, za koji je izjavu dao istraživač Instituta alternativa, Marko Sošić: http://www.slobodnaevropa.org/content/nalazi-revizora-ostaju-mrtvo-slovo/24761221.html

Izjava: Očekivanja od nove vlade

Odgovorne javne finansije

Pitanja iz dnevnog lista Dan: – Kakva su Vasa ekonomska očekivanja od nove-stare vlasti? – Je li realno očekivati smanjenje nezaposlenosti, povećanje prosječne plate i uopšte rast ekonomije? Odgovori Instituta alternativa (Marka Sošića, istraživača javnih…→

Problemi sa koncesijama

Odgovorne javne finansije

Ni nakon gotovo godinu dana od početka rada na izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, Crna Gora nema zaokružen i adekvatan zakonski okvir za oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija. Naime, radni tim za izradu predloga…→