Problemi sa koncesijama

Odgovorne javne finansije

Ni nakon gotovo godinu dana od početka rada na izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, Crna Gora nema zaokružen i adekvatan zakonski okvir za oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija. Naime, radni tim za izradu predloga…→

Ne isplati se štedjeti na DRI

Odgovorne javne finansije

Ministarstvo finansija mora preispitati svoj stav u vezi budžeta DRI Institut alternativa pozdravlja usvajanje Prijedloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u budžetu Crne Gore za 2012. od strane Odbora za ekonomiju,…→