Obilježavanje Dana javne službe

Javna uprava

Institut alternativa, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova,  Upravom za kadrove, Zajednicom opština Crne Gore i Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA, danas učestvuje u obilježavanju Dana javne službe (UN Public Service Day). Na Dan javne službe…→