Prva Banka Prve crnogorske familije

Blog

Aco Đukanović, brat predsjednika Vlade Crne Gore, je 2005. godine kupio prvi paket od 14% akcija bivše Nikšićke banke, sada Prve banke, a u novembru 2006. godine je od Ministarstva finansija, (državnog) Zavoda za zapošljavanje…→

Igra žmurke sa strujom

Blog

Ovo je prvi slučaj u kojem su građani vodili postupak protiv odluke neke regulatorne agencije u Crnoj Gori. Zato su i iskustva i pouke iz ovog slučaja važan doprinos za dalje ukupno razmatranje i analizu…→

Težak posao za civilno društvo

Blog

Tako smo na izvrnut način saznali da se Zakon o zaštiti ličnih podataka nije usvojio da bi zaštitio privatnost građana, već da bi zaštitio neodgovornost političara i državnih službenika. Težak posao za civilno društvo –…→

Partneri ili protivnici?

Blog

Učešće javnosti u procesima razvoja javnih politika ima za cilj kvalitetnije javne politike jer se uključenjem drugih aktera van Vlade maksimiziraju resursi koje jedno društvo ima. Partneri ili protivnici? – Stevo Muk – cjelokupan tekst…→

Otpremnine kao partijsko ordenje

Blog

Posječna neto zarada u Crnoj Gori u decembru 2008. godine iznosila je 443 eura. Osnovna, zvanična prijavljena neto plata ministara u Vladi Crne Gore iznosi između 700 i 1,100 eura. Predsjednik Crne Gore ima platu…→