Blog: Poslije izbora

Blog

Najveći gubitnik ovih izbora je ideja bojkota izbora. Riječ je o ideji koju je zagovarao značajan broj političkih i parapolitičkih opozicionih aktera tokom prve polovine ove godine. Bolje reći, sve do raspisivanja izbora. Vrijedi podsjetiti…→

Razum i revolucija

Blog

Politika je racionalna djelatnost. Zato je od jalove „revolucionarne” buke mnogo važnije da u razumnom dijalogu donosimo najefikasnije odluke. Nama u nevladinim organizacijama u cilju promjene sistema, a političkim partijama u cilju promjene lica vlasti…→

Crna Gora u Briselu

Blog

Ukazao sam da situacija u Crnoj Gori nije ni približno ružičasta kako je uglavnom predstavljaju predstavnici Vlade, ali isto tako da nije katastrofična kako je predstavlja jedan dio antivladinih struktura. Takođe, ukazao sam na potrebu…→

Do posljednjeg mandata

Blog

Rezultati lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu u značajnoj mjeri su reprezentativni za Crnu Goru. Zato je zabrinjavajuće što se o njima tako malo govori i piše. Naročito u opozicionoj štampi. Naročito u opozicionim…→

Prva godina druge strategije

Blog

Protekla je prva godina primjene Strategije reforme javne uprave za period 2011–2016. i Akcionog plana za njeno sprovođenje. Riječ je o drugoj Strategiji reforme javne uprave od devededestih naovamo. Ona prva, realizovana je sa ograničenim…→

Istraga, a parlamentarna!

Blog

Parlamentarna većina treba da shvati kako je parlamentarna istraga, poput drugih mehanizama nadzora vlade, dobra prilika za samu vladu da reafirmiše i argumentuje svoju politiku pred poslanicima i javnošću Donijeta je odluka o sprovođenju prve…→

Javne nabavke – strateški do 2015?

Blog

Mjere u Akcionom planu su široko postavljene i neprecizne, a prisutan je i nejednak tretman koji pojedini djelovi Strategije imaju u okviru Akcionog plana Već desetak godina Crna Gora ima zakonski uređenu oblast javnih nabavki.…→

Korak naprijed, dva nazad

Blog

Vlada je imala političku obavezu da u aktuelnom trenutku evropskih integracija sprovede široke političke konsultacije o izboru novih čelnih ljudi Uprave policije i ANB-a. Tako bi dokazala da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala…→

Močvara

Blog

Godina pred nama biće daleko izazovnija od prethodne, a moguće i najteža od obnove nezavisnosti. Ne samo zbog toga što je izvjesno dalje urušavanje ionako teško bolesnog ekonomskog sistema, već i zbog političkih turbulencija u…→

Budžet i Mi

Blog

Koliko pažnje poklanjamo kontroli budžeta? Vlada je usvojila Predlog Zakona o budžetu za 2012. godinu. Ove godine Predlog budžeta je predstavljen bez pratećeg obrazloženja, dokumenta koji je prethodnih godina manje-više transparentno objašnjavao brojne planirane stavke…→

Država, politika, demokratija, identitet

Blog

Nakon što je gotovo deceniju ćutala zbog državnog okvira, sada ćuti zbog državnog sadržaja. Ako progovori, smatra da će ispljunuti sadržaj – najslabija grupa suverenista navodno će pomoći antidržavnoj opoziciji i ugroziti državu. Da li…→

Može, ako mora!

Blog

„Bez pretjerivanja mislim da je naše pravosuđe u odnosu na region napravilo značajan iskorak i da nam je početna pozicija u budućim pristupnim pregovorima mnogo povoljnija nego što su to bile pozicije nekih drugih zemalja”,…→

Ili Vlada ili Skupština!

Blog

Pišu se zakoni o sprečavanju sukoba interesa, državnim službenicima i namještenicima, mijenja se zakon o državnoj upravi i Poslovnik Skupštine Crne Gore. Očekuju se kvalitetnija rješenja, više odgovornosti, manje sukoba interesa, efikasniji rad i veći…→