Istraživanje korupcije u policiji

Bezbjednost i odbrana

Naši istraživači, Dina Bajramspahić i Marko Sošić, učestvovali su na regionalnom treningu o istraživanju korupcije o policiji. Radionice su posebno kreirane za unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima bezbjednosti iz regiona Jugoistočne…→